Informacje

© Copyright. Wszelkie prawa zastrzeżone. Tekst, obrazy, garfiki, dźwięk, animacje i video jak również ich przyporządkowanie do stron internetowych firmy Zehnder Comfosystems podlegają ochronie Prawa autorskiego oraz innym ustawom ochronnym. Treść niniejszych stron interentowych nie może być kopiowana, rozpowszechniana, zmieniana lub udostępniana osobom trzecim do celów komercyjnych. Przekazane przez Państwa dane osobowe, zostaną użyte jedynie do użytku wewnętrznego Zehnder Polska Sp. z o.o. i podmiotów powiązanych. Bez Państwa zgody nie wolno nam przekazać tych danych osobom trzecim.

Używamy Państwa danych osobowych do wykonania zlecenia wysłania materiałów i odpowiedzi na zadane pytania. Traktując Państwa jako obecnych lub przyszłych klientów, rezerwujemy sobie prawo do przesłania ankiety rynkowej.

Państwa dane osobowe, zapisane w naszym systemie, mogą Państwo w każdej chwili zweryfikować. W Państwa gestii jest także korekta danych, wykasowanie lub wycofanie zgody na przesyłanie danych.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Zapytania ogólne

Przejdź do formularza kontaktowego

Zapytanie serwisowe

Przejdź do formularza kontaktowego
Masz pytania

Skontaktuj się z nami telefonicznie

+48 71 367 64 24