Jednostka chłodząca Zehnder ComfoCool zaprojektowana została w celu zapewnienia schładzania oraz osuszania w połączeniu ze zrównoważoną wentylacją nawiewno-wywiewną. Współpraca z jednostkami ComfoAir 350/450/550 w wersji Luxe. Jednostka ComfoCool przystosowana do montażu na centrali wentylacyjnej ComfoAir w wymagających budynkach mieszkalnych oraz komercyjnych. Jednostka ComfoCool uruchamia się automatycznie, gdy temperatura w pomieszczeniu jest wyższa od ustawionej temperatury komfortu, a gdy chłodzenie powietrzem z zewnątrz nie zapewnia wystarczającego schładzania.

  • kompaktowa budowa oraz zintegrowany system chłodzący
  • schładzanie oraz osuszanie powietrza nawiewanego w zakresie od 150 do 550 m³/h
  • współpraca z jednostką ComfoAir 350/450/550
  • moc chłodnicza od 1,8 do 2,3 kW
  • niski poziom hałasu
  • niskie zużycie energii