FAQ

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

W instalacji zasilanej z sieci miejskiej zwykle przyjmuje się parametry pracy 75/65, gdzie temperatura zasilania: 75°C, temperatura powrotu: 65°C, co jest zgodne z założeniami normy EN442. Czasami spółdzielnia wskazuje parametry wyższe  90/70. W instalacji zasilanej piecem gazowym przyjmuje się parametry 70/50, a piecem kondensacyjnym 55/45.   

Należy skorzystać z tabeli dane techniczne dla 1 elementu albo 1 m bieżącego grzejnika zawartych w cenniku  lub przeliczyć moc grzejnika z parametrów normatywnych EN442 na parametry pracy kotła kondensacyjnego lub gazowego.

 

Tabele z danymi technicznymi zawierają moce dla parametrów:

[EN442]* [70/55/24], [55/45/20] dla grzejników łazienkowych

[75/65/20]; [70/55/20]; [55/45/20] dla grzejników „na miarę” za element lub mb grzejnika (zależne od budowy)

 

*EN442 norma europejska, gdzie wskazane są poniższe parametry instalacji:

temperatura zasilania: 75°C, temperatura powrotu: 65°C, temperatura w pomieszczeniu: 20°C [75/65/20]

 

Przykład uproszczonych wyliczeń na niższe parametry:

 

Dla instalacji zasilanej kotłem gazowym [70/50/20]:

Z cennika odczytujemy moc grzejnika (jest ona zgodna z EN442) np. Zehnder Charleston 2060-20 el - 907 W. Przyjmujemy szacunkowo współczynnik 0,73

Moc dla parametrów 70/50/20 to moc EN442 * współczynnik czyli

907*0,73 = 662 W

W ten sposób otrzymujemy moc grzejnika Zehnder Charleston 2060-20 przy zastosowaniu w instalacji zasilanej kotłem gazowym.

 

Dla instalacji zasilanej kotłem kondensacyjnym  [55/45/20] kalkulacja wygląda podobnie z tym, że przyjmujemy szacunkowo współczynnik 0,511

907*0,511=463 W 

Dla dokładniejszych wyliczeń można też użyć tabeli współczynników korekcyjnych znajdującej się w Cenniku Generalnym.

Należy oszacować zapotrzebowanie mocy, a następnie uwzględnić parametry pracy kotła (kondensacyjny lub gazowy)

Przykładowe oszacowanie zapotrzebowania mocy dla pomieszczenia 10mkw :

Średnio należy przyjąć 75-85 W/mkw w zależności od zastosowanej izolacji budynku, dla łazienki z oknem ok 100W/mkw. Tym samym zapotrzebowanie przyjmujemy na poziomie 800W dla pomieszczenia. 

 • W przypadku doboru grzejnika przy instalacji zasilanej z sieci miejskiej szukamy grzejnika o takiej właśnie mocy.
 • W przypadku doboru grzejnika przy instalacji zasilanej piecem gazowym należy uwzględnić współczynnik przeliczeniowy 0,73 tj. dzielimy zapotrzebowanie przez współczynnik i otrzymujemy zapotrzebowanie moc y, jakie musi spełnić grzejnik przy parametrach 75/65/20. Szukamy grzejnika o mocy ok 800W/0,73=1096 W dla parametrów 75/65/20
 • Dla pieca kondensacyjnego postępujemy analogicznie przyjmując szacunkowy współczynnik 0,511, czyli szukamy w cenniku grzejnika o mocy 800/0,511=1566 W dla parametrów 75/65/20

W Cenniku Generalnym znajduje się przegląd modeli grzejników Zehnder Charleston. Do doboru należy określić: maksymalne wymiary grzejnika (uwaga:  określając maksymalne wymiary grzejnika należy uwzględnić odległości od przegród: wnęki ścienne, podłoga, parapet, min. 150mm), zapotrzebowanie na moc grzewczą w pomieszczeniu [W], parametry pracy grzejnika (temperatura zasilania, temperatura powrotu, temperatura w pomieszczeniu).

Przykład:

Maksymalne wymiary grzejnika: wysokość: 600mm, długość 1600mm

Zapotrzebowanie na moc grzewczą: ok. 2000W

Parametry pracy grzejnika: [75/65/20]

Dobór przy pomocy cennika 2014, str. 91 modele o wys. 600mm. Sugerując się kolumną „Długość [mm]”, znajdujemy przybliżoną maksymalną długość grzejnika , np. 1564mm=>34 elementy, przy takich wymiarach model Charleston 3060 będzie miał moc 2071W przy parametrach normatywnych EN442 [75/65/20].

Zapraszamy do zapoznania się z plikiem PDF, w którym w przystępny sposób przedstawiamy kalkulację ceny dla grzejnika Zehnder Charleston:

Zakup grzejników możliwy jest u partnera handlowego Zehnder (hurtownie sanitarno-budowlane, instalacyjne,  salony łazienkowe). Zapraszamy do zapoznania się z listą polecanych dystrybutorów

Informacja dla partnerów handlowych: 

Zamówienia należy przesyłać na adres: zamowienia@zehnder.pl lub faxem: +48 71 367 64 25

Uwaga: Nie przyjmujemy zamówień od klientów detalicznych, a  jedynie te złożone za pośrednictwem dystrybutorów.               

Informacje niezbędne dla prawidłowego złożenia zamówienia zawarte są w Cenniku Generalnym. Zapraszamy również do zapoznania się z informacjami w zakładce ogólne warunki zamówień i gwarancji

Grzejniki dekoracyjne „na miarę”

Typ grzejnika: Zehnder Charleston

Model grzejnika: 3060

Ilość elementów/ długość [mm]: 34 / 1564mm

Typ podłączenia*: 120,

Kolor**: RAL 9016

*typy przyłączy oraz dopłaty zostały określone w Cenniku Generalnym

**paleta kolorów Zehnder znajduje się na ostatniej stronie Cennika Generalnego

Grzejniki kanałowe Zehnder Oplflex:

W Cenniku Zehnder Oplflex zamieszczona została tabela z systemem oznaczeń dla tego rodzaju grzejników.

Grzejniki łazienkowe:

W Cenniku Generalnym znajduje się opis modeli, który zawiera informacje o wymiarach grzejników i typie podłączenia, do określenia pozostaje zatem jedynie kolor grzejnika. Paleta kolorów Zehnder znajduje się na ostatniej stronie Cennika Generalnego.

Schematy typów podłączeń znajdują się w Cenniku Generalnym po każdym typie grzejnika „na miarę”, np.:

 • Dla grzejników Zehnder Charleston typy przyłączy oraz dopłaty zostały określone w Cenniku Generalnym. W przypadku podłączenia od dołu z rozstawem 50mm, z wbudowanym zaworem termostatycznym (typy Completto: 223C/443C oraz 253C/453C) kierunki zasilania i powrotu różnią się od tych występujących w grzejnikach płytowych. W tym przypadku należy zamówić zestaw odcinający krzyżowy np. BLOK E3 lub zamienić zasilanie z powrotem na kolektorze zbiorczym (instalator powinien określić możliwość).
 • Dla grzejników Zehnder Charleston typy przyłączy oraz dopłaty zostały określone w Cenniku Generalnym. W przypadku podłączenia od dołu z rozstawem 50mm, z wbudowanym zaworem termostatycznym (typy Completto: 223C/443C oraz 253C/453C) kierunki zasilania i powrotu różnią się od tych występujących w grzejnikach płytowych. W tym przypadku należy zamówić zestaw odcinający krzyżowy np. BLOK E3 lub zamienić zasilanie z powrotem na kolektorze zbiorczym (instalator powinien określić możliwość).
 • Dla grzejników Zehnder Excelsior typy przyłączy oraz dopłaty zostały określone w Cenniku Generalnym W przypadku podłączenia od dołu z rozstawem 50mm, z wbudowanym zaworem termostatycznym (typy Completto: 223C, 443C kierunki zasilania i powrotu różnią się od tych występujących w grzejnikach płytowych. W tym przypadku należy zamówić zestaw odcinający krzyżowy np. BLOK E3 lub zamienić zasilanie z powrotem na kolektorze zbiorczym (instalator powinien określić możliwość).

Grzejniki „na miarę” nie są przeznaczone do ogrzewania za pomocą grzałki elektrycznej.  Takie wykonanie nie zostało przetestowane i certyfikowane, dlatego montaż grzałki elektrycznej nie jest rekomendowany. W przypadku samodzielnego montażu grzałki może wystąpić nieprawidłowy obieg medium w grzejniku tj. zimą część grzejnika od strony grzałki może się dłużej nagrzewać lub będzie chłodniejsza, natomiast zimą podobne zjawisko może wystąpić w drugiej części grzejnika

Grzejnik Zehnder Charleston jest produktem „na miarę” o określonej ilości elementów zgodnych z zamówieniem klienta.  W Cenniku Generalnym znajduje się informacja o maksymalnej ilości elementów dla poszczególnych modeli. W przypadkach zamówienia grzejnika dłuższego niż przewiduje tabela istnieje możliwość łączenia części za pomocą nypli (odpowiednie są dostarczone) oraz klucza dynamometrycznego (element wyposażenia instalatora). Nie przewiduje się natomiast dołączania żeber do istniejącego grzejnika, ponieważ związane jest to z ingerencją zewnętrzną w grzejnik co może spowodować uszkodzenie lakieru lub grzejnika - otwory są zamknięte korkiem i polakierowane fabrycznie.

W przypadku grzejników łazienkowych zasilanie i powrót mogą być doprowadzone do złączy ½’’ bez względu na stronę. W Cenniku Generalnym w dziale z grzejnikami łazienkowymi  zamieszczone zostały rysunki z oznaczeniem zamiennej strony zasilania i powrotu V(R):

Natomiast w przypadku grzejników „na miarę” należy przyjąć dla grzejnika kierunek zasilania i powrotu zgodny z instalacją. Typy przyłączy zostały określone w Cenniku Generalnym  we wszystkich modelach grzejników Zehnder.

Tak, grzejnik Charleston jest „odwracalny” (jak odbicie lustrzane), co umożliwia zastosowanie zamiennej strony podłączenia dla przyłączy o rozstawie 50mm, np.:
 

Tak grzejniki marki Zehnder występują w wielu wykonaniach specjalnym, jako: 

 • ścianka działowa – grzejniki łazienkowe: Toga, Forma, Zeno, , Kleo, , Subway, Quaro, Yucca, oraz grzejniki „na miarę”: Charleston, Nova, Excelsior, Kleo,
 • kątowe - grzejniki „na miarę”, np.: Charleston, Excelsior, Kleo, Nova, Stratos, Radiavektor, oraz grzejniki kanałowe: Oplflex, Dynamic, Terraline
 • łukowe - grzejniki „na miarę”, np.: Charleston, Excelsior, Kleo, Nova (NH, NHL), oraz grzejniki kanałowe: Oplflex, Dynamic
 • ocynkowane (zalecane dla pomieszczeń o podwyższonej wilgotności i obecności aerozoli przyspieszających korozję) - grzejniki łazienkowe: Toga, Forma, Zeno, Sfera, Kleo, Orbis, Subway, Quaro, Yucca oraz grzejniki „na miarę”, np.: Charleston, Excelsior, Nova, Kleo.

  

 • Do 3 dni roboczych: grzejniki łazienkowe „podstawowe” z grupy PO, modele: AB, ABC, ABT, ABTC, ZCT, oznaczone * w cenniku generalnym
 • 2-3 tygodnie kalendarzowe: grzejniki łazienkowe lakierowane AB, ABT (bez gwiazdki), Zeno, Forma, Sfera, Toga, Kleo, Orbis, Subway, Quaro, Metropolitan, Yucca
 • Do 4 tygodni: grzejniki łazienkowe w wersji chromowanej ABC, ABTC (bez gwiazdki), Forma, Toga, Sfera, Subway, Quaro, Yucca lub lakierowane Forma Air, Noumea, Fina, Vitalo, grzejniki „na miarę” Charleston , grzejniki kanałowe Oplfex, Dynamic
 • Do 5 tygodni: grzejniki łazienkowe AX, Roda, grzejniki „na miarę” Nova, Exclesior, Stratos, kanałowe Terraline UN
 • 4-6 tygodni – wykonania specjalne zgodnie z terminem na ofercie

Ze względu na charakter produkcji grzejników Zehnder-  tj. na zamówienie klienta  firma  Zehnder nie przyjmuje zwrotów. 

W chromie można wyprodukować prawie wszystkie grzejniki z okrągłymi rurami, zwykle są to grzejniki łazienkowe (za wyjątkiem grzejnika Cortina ZCT, ZCTP) oraz grzejniki z kolektorami o przekroju kwadratowym: Quaro, Subway i dodatkowo grzejniki : „na miarę”: Kleo w wersji wertykalnej i horyzontalnej (dla obu wersji jedynie modele jednowarstwowe).

Nie wykonujemy w chromie grzejników z płaskich profili, np.: Metropolitan, Noumea, Roda, AX oraz pozostałych grzejników na miarę. 

Kolorem standardowym w palecie barw Zehnder jest biały: RAL 9016 (Traffic White) Paleta barw Zehnder zamieszczona jest w Cenniku Generalnym na ostatniej stronie. Wykonanie w kolorze z Palety Zehnder równoznaczne jest z dopłatą 25%. Powierzchnia Technoline (możliwe tylko dla Zehnder Charleston, natomiast pozostałe grzejniki na zapytanie) wymaga dopłaty 20%. Kolory RAL w wersji  matt dostępne są za dopłatą 30%. Kolory RAL spoza palety barw Zehnder dostępne są na specjalne zamówienie i za dopłatą 30%, natomiast możliwe jest również zamówienie koloru z innej palety niż RAL, każdorazowo jednak należy skierować zapytanie do fabryki producenta, czy takie wykonanie jest dostępne i na jakich warunkach. 

Standardowa średnica złączy w grzejnikach Zehnder to ½’’
Istnieje możliwość wykonania grzejników „na miarę” z inną średnicą złączy.

W sytuacji, gdy grzejnik nie grzeje wcale lub nie grzeje równomiernie należy podjąć następujące działania:

A) Sprawdzić czy zawory są odkręcone.

B) Odpowietrzyć grzejnik posługując się kluczykiem imbusowym lub śrubokrętem. Sprawdzić strony zasilania i powrotu grzejnika zgodnie ze stronami w instalacji (wystarczy sprawdzić organoleptycznie, która strona instalacji przy grzejniku jest cieplejsza – tam jest zasilanie). Jeśli kierunki zasilania i powrotu nie będą zgodne, należy: w miarę możliwości zmienić hydraulikę na rozdzielaczu lub dla grzejników Completto: zastosować zestaw odcinający krzyżowy np. BLOK E3/E4 (str. 239, Cennik  Generalny 2014).

Tak, grzejniki „na miarę” (pokojowe) można stosować w łazience. W przypadku pomieszczeń basenowych, o podwyższonej wilgotności i obecności aerozoli przyspieszających korozję zalecane jest zastosowanie cynkowania metodą galwaniczną (to wykonanie specjalne mające na celu zabezpieczenie antykorozyjne) plus lakierowanie proszkowe. Cynkowanie możliwe jest dla grzejników łazienkowych: Toga, Forma, Zeno, Sfera, Kleo, Orbis, Subway, Quaro, Yucca oraz grzejników  „na miarę”, np.:  Charleston, Excelsior, Nova, Kleo , natomiast za wyjątkiem grzejników: Stratos, Lateo, Stana, , Fina, Vitalo, AX, Noumea .

Grzejniki kanałowe przeznaczone do zastosowania w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności i na basenach to seria FLB z wentylatorami 12V oraz seria FLK w wykonaniu wilgotnościowym. Możliwe zastosowanie kratki ze stali nierdzewnej. 

TAK dla wybranych modeli – ciśnienie robocze w wykonaniu wysokociśnieniowym jest zależne od produktu.
18 bar – Charleston, Kleo, wybrane grzejniki łazienkowe rurowe np. Toga, Forma, Zeno, 
10 bar - Nova
16 bar – grzejniki kanałowe Opflex, Dynamic, Terraline UN oraz konwektorowe Stana, Lateo (wersje Neo)

Ciśnienie robocze dla wykonania standardowego jest podane dla każdego typu grzejnika w cenniku.

Rozróżniamy grille pod względem materiału z jakiego są wykonane: aluminiowe lub drewniane albo pod względem sposobu ułożenia lameli: linearne (wzdłużne) lub rolowane (poprzeczne). Poniżej przedstawiono grafiki dla dostępnych wersji

 

Dla grzejników Oplflex i Zehnder Terraline

Grzejniki kanałowe Zehnder najwyższą skuteczność wykazują zabudowane a podłodze, przy oknach sięgających posadzki oraz szklanych fasadach. Są elegancką alternatywą wszędzie tam, gdzie aranżacja wnętrza nie pozwala na montaż grzejników wolnostojących. Grzejniki kanałowe idealnie kompensują niską temperaturę chłodniejszego powietrza, opadającego przy przeszkleniach i zapobiegają jego rozprzestrzenianiu.

Uwaga: nie należy zastawiać zabudowanych w podłodze grzejników kanałowych meblami, fotelami biurowymi. Standardowe kratki (grille) do grzejników kanałowych mają przeznaczenie „do chodzenia”, czyli dopuszczalne obciążenie odpowiada naciskowi wywieranemu przez stopę dorosłej osoby podczas dynamicznego chodu. Kratka przeznaczona jest do obciążeń powierzchniowych nie punktowych, nie należy umieszczać na nim krzeseł, stołów, itp., gdyż w takim przypadku mogą zostać uszkodzone lamele. Na zapytanie udostępniamy tabelę z maksymalnymi obciążeniami dla poszczególnych rodzajów kratek.

Reklamacje należy zgłaszać u partnera handlowego Zehnder (u którego dokonano zakupu grzejnika), który prześle ją do firmy Zehnder z odpowiednymi danymi w celu rozpatrzenia. 

Uwagi dla partnerów handlowych:

Reklamacje należy zgłaszać na adres mailowy: reklamacje@zehnder.pl

Niezbędne jest podanie numeru faktury (lub WZ) Zehnder w celu weryfikacji  numeru zamówienia fabrycznego oraz pełnego modelu produktu. W celu usprawnienia procesu reklamacji prosimy o dołączanie zdjęć do zgłoszeń.

W przypadku szkody transportowej konieczny jest opis słowny uszkodzenia oraz podanie pełnego modelu  produktu, naniesionego na dokumenty przewoźnika (list przewozowy + protokół szkody) i opatrzone podpisem kierowcy. Dokumenty wraz ze zdjęciami należy przesłać najpóźniej następnego dnia roboczego po zaistnieniu szkody do firmy Zehnder. 

Przeszkolony personel w punktach sprzedaży produktów Zehnder (Lista polecanych dystrybutorów)

pomoże Państwu w doborze grzejników oraz służy fachową pomocą, jeśli chodzi o doradztwo w zakresie produktów marki Zehnder.

Zachęcamy  również do samodzielnego korzystania z Programu Doboru Grzejników DOG 

Zapraszamy także do bezpośredniego kontaktu z naszym biurem we Wrocławiu, tel. +48 71 367 64 24, email: info@zehnder.pl oraz z przedstawicielami handlowymi  Zehnder w poszczególnych regionach, którzy są do Państwa dyspozycji.

Gwint do zaworu termostatycznego w grzejnikach Zehnder w wersji Completto to M30x1,5

Okres oraz warunki gwarancji zostały przedstawione w zakładce:

Konwekcja naturalna: czyli wznoszenie się ciepłych mas powietrza. Przy wykorzystaniu konwekcji uzyskuje się przyjemne ciepło, które jest odczuwalne w wyjątkowo naturalny sposób. Ta zasada działania wykorzystywana jest w niektórych grzejnikach Zehnder np. Zehnder Stana i Lateo. Współdziałanie opadającego zimnego powietrza i wznoszącego się gorącego powietrza, szczególnie w pobliżu fasad okiennych, tworzy barierę cieplną przeciwdziałającą schładzaniu i powstawaniu nieprzyjemnych przeciągów. Zimne powietrze zostaje ogrzane, a wznoszące się gorące powietrze przepływa z powrotem do pomieszczenia.

Konwekcja wymuszona ( zastosowanie wentylatorów): w sytuacji, gdy trzeba uzyskać dużą moc grzewczą przy niskiej temperaturze zasilania, często nie wystarcza konwekcja naturalna. Wybrane modele grzejników Zehnder ( np. Stana Neo i Lateo Neo) wykorzystują wówczas tzw. konwekcję wymuszoną: następuje włączenie wentylatorów wspomagających strumień powietrza grzewczego. Główną zaletą takiego rozwiązania jest dużo bardziej elastyczne ogrzewanie pomieszczenia. W zależności od potrzeb można włączyć konwekcję wymuszoną dla krótkich faz grzewczych. Komfortowo - mimo dużej mocy cieplnej zapewniona jest cicha praca.

Ze względu na coraz gęstszą zabudowę konieczne jest niezależne od użytkownika dostarczenie świeżego powietrza. Współczesne nowe budownictwo, a także budynki modernizowane, wymagają koncepcji wentylacji, która chroni przed zawilgoceniem i zapobiega powstawaniu grzybów pleśniowych oraz przyczynia się do utrzymania wysokiej wartości nieruchomości. Zaletą jest oszczędność energii do 50%, powietrze dla alergików  wolne od pyłków i ogólnie większy komfort.

Zawsze można otwierać okna. Nie jest to jednak konieczne do wietrzenia. Komfortowa instalacja wentylacyjna realizuje to zadanie dużo bardziej efektywnie. O każdej porze dnia i nocy, w każdą pogodę i o każdej porze roku, zawsze zapewnia – bez ingerencji użytkownika – świeże powietrze i optymalną jakość powietrza w pomieszczeniu.

Dzięki zastosowaniu instalacji wentylacyjnej z odzyskiem ciepła znacznie zmniejsza się zużycie energii. Ilość energii uzyskiwanej z powietrza odprowadzanego jest ok. 15 – 20 razy większa niż zużycie energii przez wysokowydajne wentylatory na prąd stały, wykorzystywane w urządzeniu wentylacyjnym. To oszczędność pieniędzy.

W sytuacji, gdy zimne powietrze zewnętrzne jest ogrzewane do temperatury pomieszczenia, następuje obniżenie względnej wilgotności powietrza. Odczuwa się wtedy, że powietrze jest suche. Tak samo jest w przypadku wietrzenia przez okna. W tym celu firma Zehnder oferuje entalpiczny wymiennik ciepła. Zapewnia on odzysk ciepła i wilgoci z powietrza odprowadzanego.

Systemy dystrybucji powietrza Zehnder są zbudowane w sposób uniemożliwiający powstawanie bezpośredniego połączenia pomiędzy pomieszczeniami. Wszystkie przewody wentylacyjne są prowadzone od skrzynki rozdzielczej bezpośrednio do danego pomieszczenia. Nie następuje więc przenoszenie odgłosów poprzez system dystrybucji powietrza.

Zanieczyszczenia znajdujące się w powietrzu zewnętrznym są usuwane już w filtrze urządzenia wentylacyjnego. Gromadzeniu się zanieczyszczeń zapobiegają też filtry wywiewu i specjalna gładka powłoka wewnętrzna w przewodach wentylacyjnych. System dystrybucji powietrza jest zaprojektowany w taki sposób, aby możliwe było łatwe czyszczenie kanałów wentylacyjnych.

Wentylacja nawiewno-wywiewna to w dużym uproszczeniu dwa wentylatory (nadmuchowy i wyciągowy), które za pośrednictwem sieci specjalnych przewodów wentylacyjnych zapewniają zarówno usunięcie z pomieszczeń powietrza zużytego, jak też nawiew świeżego w odpowiedniej ilości. Pomiędzy wentylatorami umieszczony jest wymiennik ciepła, który umożliwia ogrzewanie się zimnego, nawiewanego z zewnątrz powietrza, ciepłem usuwanym na zewnątrz budynku. Oba te strumienie mijają się nie mieszając ze sobą, lecz jedynie przekazują sobie energię cieplną.
Stosując wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną z rekuperatorem, zyskujemy stałą wymianę powietrza przez cały rok (regulowaną w zależności od potrzeb domowników), lepsze warunki zdrowotne w pomieszczeniach - nie ma wilgoci i pleśni, mniej się kurzy (w każdym rekuperatorze znajdują się filtry). Taka wentylacja zapewnia też ciszę w domu oraz większe bezpieczeństwo. Przy zamkniętych oknach nie słychać ulicznych hałasów, a potencjalny włamywacz ma utrudnione wejście.

Najlepiej przewidzieć instalację wentylacji mechanicznej już na etapie projektu. W tym momencie inwestor oraz projektant może najoptymalniej zaplanować rodzaj zastosowanej wentylacji i zaplanować najniższe koszy związane z inwestycją.

Nie. Jest to promieniowanie z zakresu fal podczerwonych całkowicie bezpieczne i neutralne dla naszego zdrowia.

Nie. Jest to  zwykle kilka Kelvinów w odl. 0,5 m od promiennika. Dokładna wartość zależy od temperatury i powierzchni promiennika.

Nie. Promiennik ogrzewa wszystkie obiekty, które znajdują się na drodze promieni. Te przedmioty wtórnie ogrzewają powietrze, a także wypromieniowują pochłonięta energię. Przy ogrzewaniu panele promiennikowe Zehnder naśladują efekt cieplny światła słonecznego. Panele są ogrzewane gorącą wodą i oddają energię do pomieszczenia. Fale elektromagnetyczne przenikają powietrze bez utraty energii. Energia ta generuje ciepło, jedynie w zetknięciu z ciałem ludzkim lub przedmiotem. Bezpośrednie promieniowanie daje zatem uczucie ciepła, odbierane jako komfortowe, pomimo niższej temperatury powietrza otoczenia. Podczas ogrzewania panelami promiennikowymi temperatura powietrza
w pomieszczeniu jest  więc niższa od temperatury odczuwalnej. W rezultacie zużycie i koszty energii są niższe, dzięki mniejszej różnicy temperatur wewnątrz i na zewnętrz pomieszczenia. Efekt ten jest szczególnie widoczny, gdy porówna się to rozwiązanie z tradycyjnym ogrzewaniem powietrza.
Natomiast przy chłodzeniu przez sufit chłodzący przepływa zimna woda, co powoduje, że panele promiennikowe stają się najzimniejszymi elementami w pomieszczeniu. Znajdujący się w pomieszczeniu ludzie i przedmioty wydzielają ciepło, które jest oddawane na zasadzie promieniowania i jednocześnie unosi się w kierunku sufitu chłodzącego. Tam powietrze ogrzane oddaje ciepło do promiennika, a schłodzone w ten sposób powietrze spływa z powrotem do pomieszczenia. Latem, podczas chłodzenia panelami promiennikowymi, temperatura powietrza w pomieszczeniu jest wyższa od temperatury odczuwalnej. W rezultacie różnica między temperaturą powietrza na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia zmniejsza zapotrzebowanie na moc chłodniczą. W konsekwencji ponownie uzyskuje się oszczędność energii i kosztów.

Nie. Ilość energii docierająca do okolic głowy jest podobna jak docierająca do okolic stóp. Stopom będzie dodatkowo ciepło od ogrzanej podłogi.

Nie. Dobrze, aby w takiej sytuacji ogrzewanie promiennikowe było uzupełnione o działanie tradycyjnych kurtyn powietrznych.

Nie. Szkło pochłania niewiele promieniowania podczerwonego.

Promienniki wodne pracują ze stałym przepływem czynnika zasilającego. Ich moc można regulować temperaturą czynnika oraz zaworem włącz/wyłącz. Promiennik wyposaża się w zawory stałego przepływu, a takie same promienniki można łączyć układem Tichelmanna i zastosować wtedy wspólny zawór regulacyjny. Zawory regulacyjne można wyposażyć w siłowniki elektryczne i w ten sposób realizować funkcję włącz/wyłącz. System sterowania powinien starać się utrzymać temperaturę powietrza w pomieszczeniu ogrzewanym promiennikami o ok. 3K niższą niż temperatura projektowa. Osiągnięta temperatura odczuwalna powinna wtedy być na pożądanym poziomie.

W ofercie Zehnder posiadamy promienniki wodne, które muszą być zasilane z źródła ciepła jak np. kotłownia, węzeł cieplny, pompa ciepła, a dla chłodu chiller. Firma Zehnder nie posiada w swojej ofercie promienników elektrycznych i gazowych.

Tak, jednak zwiększa się wtedy udział konwekcji w stosunku do promieniowania. Prosimy o kontakt z firmą, aby określić możliwości takiego rozmieszczenia wybranego modelu promienników

Nie. Aby uniknąć takiego efektu promienniki są zaizolowane termicznie od góry.