Zehnder ComfoAir – nowoczesne centrale wentylacyjne

Pewne rozwiązania pełne zalet

Za regulację ilości powietrza doprowadzanego i odprowadzanego całego układu systemu wentylacji odpowiedzialne są jednostki wentylacyjne Zehnder ComfoAir. Charakteryzują się one wysoką jakością wykonania, bardzo dobrym sprężem dyspozycyjnym, zaawansowaną automatyką oraz sprawnością. Stopień odzysku ciepła jest niezwykle wysoki i wynosi do 95%. Zalety te zostały potwierdzone przez Instytut Domów Pasywnych w Darmstadt. Urządzenia o wydajności do 6000 m3/h posiadają certyfikat PHI, natomiast typoszereg jednostek ComfoAir o wydajnościach 350–550 m3/h spełnia wymagania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Produkty dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Odkryj jednostki wentylacyjne marki Zehnder

Znakomicie sprawdzają się przeważnie w mieszkaniach oraz domach jedno - i dwurodzinnych, a także w mniejszych pomieszczeniach gospodarczych oraz użyteczności publicznej. Wszystkie jednostki w tym typoszeregu  wyróżniają się wysokim stopniem sprawności i odzysku ciepła, cichą pracą, łatwym sterowaniem oraz intuicyjną obsługą. Urządzenia o wydajnościach 350–550 m3/h spełniają ponadto wymagania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NF 40 i restrykcyjne NF 15), co ułatwia uzyskanie dopłat do planowanych inwestycji.

Zehnder ComfoAir XL 800-6000

Niezwykle sprawne i energooszczędne jednostki wentylacyjne ComfoAir XL to kolejna generacja urządzeń z wymiennikiem krzyżowo-przeciwprądowym, przeznaczona do zastosowań w budynkach wielorodzinnych i obiektach komercyjnych. Jednostki te zostały zaprojektowane w ścisłej współpracy i zgodnie z wytycznymi Instytutu Domów Pasywnych. Wydajności jednostek to od 800 do 6000m3/h przy 250Pa sprężu dyspozycyjnego. Jednostki te dostępne są również jako modułowy produkt, co umożliwia montaż w budynkach poddawanych renowacjom. Istnieje możliwość skonfigurowania własnej jednostki poprzez program doborowy, który jest udostępniany na życzenie. Sterowanie jednostek: BMS, ModBus, 0-10V, czujnik ciśnienia. Oferujemy również doradztwo w zakresie doboru optymalnych komponentów: nagrzewnic wstępnych, wtórnych lub chłodnic. Jednostki ComfoAir XL zostały już dostrzeżone w Europie i nagrodzone m. in. prestiżową Plus X Award.

Zehnder XL - jednostki zewnętrzne

Zehnder XL - jednostki wewnętrzne

Zehnder XL - jednostka zewnętrzna

Zehnder XL - jednostka zewnętrzna

Zehnder XL - jednostka wewnętrzna

Zehnder XL - jednostka wewnętrzna

Wstępnie schłodzone powietrze zewnętrzne jest wyjątkowo przyjemne przede wszystkim podczas upalnych dni w lecie. Dla optymalizacji pełnego komfortu w pomieszczeniach firma Zehnder oferuje jednostkę chłodzącą ComfoCool, w której dzięki pompie ciepła odbywa się aktywna regulacja temperatury powietrza i usuwanie nadmiaru wilgoci.

ComfoCool 350

Zehnder ComfoCool 350

Jednostka chłodząca Zehnder ComfoCool zaprojektowana została w celu zapewnienia schładzania oraz osuszania w połączeniu ze zrównoważoną wentylacją nawiewno-wywiewną. Współpraca z jednostkami ComfoAir 350/450/550 w wersji Luxe. Jednostka ComfoCool przystosowana do montażu na centrali wentylacyjnej ComfoAir w wymagających budynkach mieszkalnych oraz komercyjnych. Jednostka ComfoCool uruchamia się automatycznie, gdy temperatura w pomieszczeniu jest wyższa od ustawionej temperatury komfortu, a gdy chłodzenie powietrzem z zewnątrz nie zapewnia wystarczającego schładzania.

Zobacz produkt
ComfoCool 550

Zehnder ComfoCool 550

Jednostka chłodząca Zehnder ComfoCool zaprojektowana została w celu zapewnienia schładzania oraz osuszania w połączeniu ze zrównoważoną wentylacją nawiewno-wywiewną. Współpraca z jednostkami ComfoAir 350/450/550 w wersji Luxe. Jednostka ComfoCool przystosowana do montażu na centrali wentylacyjnej ComfoAir w wymagających budynkach mieszkalnych oraz komercyjnych. Jednostka ComfoCool uruchamia się automatycznie, gdy temperatura w pomieszczeniu jest wyższa od ustawionej temperatury komfortu, a gdy chłodzenie powietrzem z zewnątrz nie zapewnia wystarczającego schładzania.

Zobacz produkt

Entalpiczny wymiennik ciepła umożliwia optymalizację względnej wilgotności powietrza w budynku – to idealne rozwiązanie w przypadku zbyt suchego powietrza w zimie. Para wodna z wilgotnego powietrza odprowadzanego ulega „skropleniu“ i zostaje wchłonięta przez membranę. Odzyskana wilgoć i ciepło są oddawane do świeżego powietrza doprowadzanego, a wszystko odbywa się bez przenoszenia zapachów i mikroorganizmów.

Zehnder Wymiennik entalpiczny

Wymiennik entalpiczny

Wymiennik entalpiczny Zehnder odzyskuje energię (cieplną i utajoną) z wylatującego strumienia powietrza wywiewanego, która w normalnym przypadku byłaby tracona i przekazuje energię z powrotem do wlatującego świeżego strumienia powietrza zapobiegając jednocześnie przedostawaniu się wywiewanych zanieczyszczeń.

Zobacz produkt

Wszystkie sterowniki firmy Zehnder charakteryzują się łatwą obsługą. Panel sterowania jest dostępny z funkcją załączania czasowego oraz wyświetlaczem, który można zabudować w puszce elektrycznej. Najwyższe oczekiwania spełnia panel sterowania ComfoControl Luxe.

Zalety:

  • prosta obsługa i instalacja
  • regulacja wymiany powietrza odpowiednio do potrzeb
  • rzełączanie stopniowe
  • panel sterowania z wyświetlaczem i funkcją sterowania czasowego
  • opcja wyposażenia w radiotelefoniczne urządzenie zdalnego sterowania
Zehnder ComfoSense

Zehnder ComfoSense