Zehnder Clean Air Solutions
Zapewnij sukces swojego przedsiębiorstwa i zadbaj o miejsce pracy swoich pracowników.
Zehnder Clean Air Solutions
Redukcja pyłu nawet o 90%
Zehnder Clean Air Solutions
Mniej dymu spawalniczego i uciążliwych zapachów

Z doświadczenia wynika, że nasi klienci mają następujące oczekiwania:

Wyzwania: Spełnienie wysokich wymagań klientów. Państwa klienci wymagają niezawodnego procesu magazynowania. Oczekują pierwszorzędnego serwisu, wysokich standardów i niczym niezakłóconych procesów.

Zalety: Niezawodna i punktualna dostawa czystych towarów to podstawa zapewnienia sobie stałego grona zadowolonych klientów. Korzysta na tym także renoma przedsiębiorstwa, co przekłada się na pozyskiwanie nowych klientów.

Wyzwania: Zaostrzone wymogi dotyczące certyfikacji. Określone usługi można oferować wyłącznie pod warunkiem spełnienia surowych wymogów zewnętrznych jednostek certyfikacyjnych. Spójne przestrzeganie tych wymogów prowadzi jednak do większego obciążenia pracowników.

Zalety: Ponieważ higiena i czystość są czołowymi kryteriami ocenianymi w procesach wydawania zezwoleń oraz inspekcjach kontrolujących systemy logistyczne, ich poziom musi stale odpowiadać określonym wymogom.

Wyzwania: Wzrost kosztów lub stałe zapotrzebowanie na redukcję kosztów. Państwa klienci wymagają nieustannej optymalizacji standardów i nie akceptują perspektywy wzrostu kosztów. Koszty technologii i wynagrodzeń rosną, podczas gdy budżet pozostaje ograniczony.

Zalety: Niższe koszty przy jednoczesnym utrzymaniu wysokich standardów. Wyższa efektywność, bardziej wydajna praca i ograniczenie przestojów zapewnią zachowanie ram budżetowych.

Wyzwania: Zakłócenia procesu. Przestoje w pracy urządzeń, systemów i infrastruktury spowodowane zanieczyszczeniem mają negatywny wpływ na płynny przebieg procesów i generują dodatkowe koszty eksploatacji.

Zalety: Niezawodne, płynne procesy bez niespodziewanych przerw. Mniejsze zapotrzebowanie na konserwację spowodowaną awarią oraz na czyszczenie i rozwiązania tymczasowe.

Wyzwania: Wyższa absencja w pracy. Trudne warunki pracy w halach logistycznych skutkują mniejszym zadowoleniem z pracy, niższą produktywnością i wyższą absencją.

Zalety: Zdrowy klimat w miejscu pracy redukuje liczbę nieobecności i poprawia wydajność każdego pracownika. Ponadto zwiększa się motywacja i zadowolenie personelu, co pozytywnie oddziałuje na jakość wykonywanych czynności.

Wyzwania: Zwiększony popyt na wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych. Społeczny nacisk, wzrost cen i nieustanne zaostrzanie standardów i przepisów zmuszają przedsiębiorstwa do bardziej ekonomicznego podejścia do wykorzystywania swoich zasobów.

Zalety: Przestrzeganie zaostrzonych przepisów w zakresie ochrony środowiska i oszczędność wydatków dzięki wykorzystaniu odnawialnych i energooszczędnych rozwiązań.

Wyzwania: Ochrona wizerunku przedsiębiorstwa. Reputacja przedsiębiorstwa odgrywa kluczową rolę w długofalowym wzroście. Nieodpowiednie procesy i niedostateczna jakość odciskają piętno na wizerunku.

Zalety: Zadowoleni klienci, a tym samym dobra reputacja zapewniona przez niezawodną i punktualną dostawę czystych towarów. Pozytywne wyniki kontroli oraz wyraźnie czyste otoczenie dają Państwu pewność, że dobra reputacja ma solidną podstawę w stanie faktycznym.

Wyzwania: Silna konkurencja. Wzrost konkurencyjności osiąga się dzięki stałej optymalizacji portfolio produktów i poprawie efektywności.

Zalety: Niezawodne, efektywne i płynne zarządzanie procesem zwiększa konkurencyjność. To solidne wsparcie, poprawiające Państwa reputację i wzmacniające pozycję na rynku.

Zehnder Clean Air Solutions spełnia oczekiwania

Pył stanowi dla wielu przedsiębiorstw codzienny i ciągły problem: Nieprzerwane procesy skutkują tworzeniem się pyłu, który wskutek ciągłych ruchów unosi się w powietrzu. Cząstki pyłu napływają dodatkowo z zewnątrz. Nawet regularne czyszczenie budynku nie jest w stanie całkowicie zniwelować tego problemu.

Zehnder Clean Air Solutions wnosi nową jakość do Państwa przedsiębiorstwa:

Znaczące zmniejszenie cząstek pyłu o nawet 90% przyczynia się do zachowania czystości dostarczanych i magazynowanych towarów klienta. Można w pełni polegać na szybkiej dostawie, zagwarantowanej dzięki spójnym i płynnym procesom.

Otoczenie spełnia wysokie standardy, których przestrzeganie jest wymagane przez zewnętrznych kontrolerów. Wymogi dotyczące higieny i czystości są na bieżąco spełniane przy nakładzie pracy mniejszym nawet o 70%. Liczba cząstek pyłu, zarodników i gazów ulega redukcji.

Czysty klimat w miejscu pracy sprawia, że liczba cykli czyszczenia, konserwacji i liczba przerw w eksploatacji oraz zużycie energii, a także okresy nieobecności ulegają redukcji. Zehnder wyznacza nowe standardy w każdej z tych dziedzin.

Ograniczenie zakłóceń procesu połączonych z okresami przestoju o 10% oraz 30% mniej prac związanych z konserwacją dzięki redukcji zanieczyszczenia.

Czyste przefiltrowane powietrze ogranicza okresy przestoju spowodowane chorobą o nawet 40%. Redukcja szkodliwych dla zdrowia cząstek pyłu pozwala zachować zdrowie pracowników, co wzmacnia ich motywację, a tym samym wydajność i jakość wykonywanej przez nich pracy.

Niższe koszty ogrzewania dzięki cyrkulacji powietrza od sufitu do podłoża oraz niższe koszty eksploatacji zapewnione przez zastosowanie napędu wentylatora EC przyczyniają się do poprawy sprawności energetycznej sięgającej łącznie nawet 30%.

Zadowoleni klienci, goście i pracownicy, wydajniejsze procesy i pozytywne wyniki kontroli dzięki czystemu, otoczeniu w miejscu pracy. Połączenie tych czynników przyczynia się do poprawy wizerunku i reputacji przedsiębiorstwa.

Redukcja zanieczyszczenia i poprawa efektywności procesów zapewnia niezawodną, punktualną dostawę czystych towarów. Długofalowa optymalizacja przyczynia się dodatkowo do wzrostu konkurencyjności.

My obliczamy potencjał oszczędności, korzyści z niego czerpią Państwo.

Dzięki wyjątkowemu modelowi serwisowemu Zehnder nie inwestują Państwo w drogie urządzenia, lecz w czyste powietrze.

Proszę zapoznać się z doświadczeniami klientów, którzy korzystają z systemu Zehnder Clean Air Solutions

ES3, zewnętrzny dostawca usług logistycznych

York (PA), USA

Opinia przedstawiciela firmy ES3:

„ES3 cechuje wizerunek oferenta najlepszej na świecie sieci łańcucha dostaw. Jednym z głównych czynników tego wizerunku jest wykorzystanie innowacyjnych technologii, przyczyniających się do ograniczania strat i marnotrawstwa zasobów. Cel ten osiągamy dzięki systemowi filtracji powietrza Zehnder.“ 
Mark Franke, Senior Director w obszarze Engineering & Maintenance

 

Ahold, handel spożywczy

Holandia

Opinia przedstawiciela firmy Ahold:

“Jesteśmy absolutnie przekonani o skuteczności Zehnder Clean Air Solutions, dzięki niemu redukujemy koszty czyszczenia, energii oraz obsługi i utrzymania, a ponadto poprawiamy warunki w miejscu pracy naszych pracowników.” 
Ronald McMurray, Facility Manager