Nasze wartości

Nasza pasja - oddanie dla naszych klientów i pracowników

Wartości te są w pewnym stopniu odzwierciedleniem szwajcarskich korzeni i zostały opracowane w miarę upływu czasu na bazie naszych doświadczeń. Są one również rozwijane i wspierają proces kształtowania i przebudowy naszej firmy.

Nasi klienci

Nasi współpracownicy

 • z pasją przekraczamy oczekiwania klientów
 • wspieramy ciekawość i otwartość, zainteresowanie innymi kulturami i sposobami życia
 • nieustannie uczymy się i dążymy do doskonałości
 • kultywujemy swobodne dzielenie się wiedzą i pomysłami z naszymi klientami
 • mamy pozytywną postawę wobec kolegów, opartą na zaufaniu i wzajemnym szacunku; nie akceptujemy intrygi i dyskryminacji
 • pozytywnie odnosimy się do towarzyskiej postawy, wspieranej przez otwarty i szczery styl komunikacji
 • pokazujemy entuzjazm w tym co robimy

Nasz sposób przywództwa

Nasze zaangażowanie społeczne

 • wspieramy indywidualny i bezpośredni sposób pracy ze sobą ; wymaga to wysokiego poziomu tolerancji dla innych poglądów i opinii, jak również gotowości do aktywnej współpracy z innym
 • w biznesie kierujemy się pragmatyzmem i realizmem raczej niż dogmatyzmem; oznacza to, podejmowanie decyzji na bazie faktów, bez zbędnego popisywania się, wyolbrzymionej retoryki lub hipokryzji; wierzymy w lojalność w utożsamianiu się z firmą
 • inwestujemy czas w naszych ludzi, aby ich poznać i pomóc w rozwoju, a nie tylko oczekiwać realizacji poleceń
 • jesteśmy oddani takim wartościom jak: solidna etyka pracy, uczciwość i jakość
 • ponadto prowadzimy działalność w sposób odpowiedzialny, rzetelny i trwały
 • dbamy o środowisko poprzez codzienną świadomość i wszechstronne działania w tej materii

Nasza firma

 • jesteśmy wiodącym producentem w ramach naszych aktywności, więc jesteśmy dumni, że aktywnie przyczyniamy się do reputacji i wydajności firmy
 • zawsze chcemy zapewnić maksymalną jakość naszych usług
 • oczywiście aktywność zakłada prawo do błędów, ale też ciągłą gotowość do ich naprawy oraz uczenia się na nich
 • jesteśmy ambitni i mocno wspieramy poczucie pasji oraz solidnych osiągnięć w naszej codziennej pracy, w opozycji do krótkoterminowych tendencji i krótkowzrocznego zysku