Zehnder jest producentem najwyższej jakości grzejników dekoracyjnych łazienkowych i pokojowych, wentylacji komfortowej z rekuperacją, a także systemów ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego oraz filtracji powietrza.

Dane producenta

Oznaczenie firmy

Zehnder Polska Sp. z o.o.

Zarząd

Cyril Peysson
Stephan Rosser

Prokurenci

Jerzy Stosiek
Krystyna Nowicka-Dukiel

Adres

Zehnder Polska Sp. z o.o.
ul. Kurpiów 14a
52-214 Wrocław
Polska

Numery kontaktowe

T:+48 71 367 64 24
T:+48 71 790 27 47
F:+48 71 367 64 25

Numer Identyfikacji Podatkowej:

PL 113 23 76 369

Dane rejestrowe: KRS 0000128986

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, 
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał Zakładowy 4 000 000 PLN

Doradztwo techniczne i serwis

T:  +48 71 339 46 24 - technika grzewcza
T:  +48 71 339 46 30 - technika grzewcza
T:  +48 71 339 46 28 - promienniki wodne
T:  +48 71 339 46 29 - wentylacja
T:  +48 71 339 46 34 - wentylacja
T:  +48 71 339 46 35 - wentylacja
T:  +48 71 339 46 36 - wentylacja/serwis

F:  +48 71 367 64 25

Zamówienia

T:  +48 71 339 46 24 - technika grzewcza
T:  +48 71 339 46 30 - technika grzewcza
T:  +48 71 339 46 25 - wentylacja
T:  +48 71 339 46 26 - wentylacja

Logistyka

T:  +48 71 339 46 32 - technika grzewcza
T:  +48 71 339 46 23 - technika grzewcza
T:  +48 71 339 46 25 - wentylacja
T:  +48 71 339 46 26 - wentylacja

F: +48 71 367 64 25

Adresy e-mail do kontaktu z firmą Zehnder:

Informacje ogólne: info@zehnder.pl
Zamówienia: zamowienia@zehnder.pl
Zapytania technika grzewcza: technika@zehnder.pl
Zapytania wentylacja komfortowa: wentylacja@zehnder.pl
Marketing: promocja@zehnder.pl
Szkolenia: szkolenia@zehnder.pl
Reklamacje: reklamacje@zehnder.pl
Administracja: sekretariat@zehnder.pl